Candice Vanhecke : nous sommes en route pour Rabat (avec Betty De Graeve et Houria, la femme d’Ali Aarrass) (fr/NL)

dans ACTIONS/LA PRISON AU MAROC par

 » Nous sommes en route pour Rabat avec Houria, l’épouse d’Ali Aarrass, et Bettina De Graeve, secrétaire générale du parti BeOne.

Nous accompagnons Houria qui se rendra demain à la prison de Tiflet, où est emprisonné son mari suite à des aveux obtenus sous la torture.

Par notre présence, Bettina et moi souhaitons témoigner notre solidarité à Ali Aarrass et à sa famille. De nationalité belge et marocaine, Ali a été totalement abandonné par la Belgique qui lui refuse tout soutien.

Ce refus a été condamné par les tribunaux belges. Mais la Belgique a ensuite pris différentes lois qui retirent des droits aux #binationaux, faisant d’eux des citoyens de seconde zone.

#BeOne se bat pour supprimer ces lois et rétablir l’égalité entre tous les citoyens.

Pour soutenir Ali Aarrass et lui permettre de recevoir la visite de ses proches une fois par mois, n’hésitez pas à faire un don sur le site www.freeali.eu. « 

Candice Vanhecke

(NL)

« Sinds gisteren zijn wij, Canidice Vanhecke en ik in gezelschap van Houria, de echtgenote van Ali Aarrass in Rabat aangekomen. Wij vergezellen Houria vandaag naar de gevangenis vzn Tiflet waar haar echtgenoot ten gevolge van met folteringen gedwongen bekentenissen opgesloten zit. Door onze aanwezigheid willen wij onze solidariteit getuigen aan Ali Aarrass en zijn familie. Ondanks zijn belgische en marokkaanse nationaliteit werd Ali door Belgie volledig aan zijn lot overgelaten, hij werd ontzegd van alle hulp wat bovendien door het belgische gerecht veroordeelt werd. De belgische wetgever heeft dan de wet dusdanig gewijzigd dat binationalen niet meer in aanmerking komen voor welke hulp dan ook. Zij worden zo meteen tweederangsburgers! #Be.One komt op voor het herstellen van gelijkheid , gelijke rechten voor allen en het vernietigen van deze discriminerende wetten.
Om Ali te steunen en hem de kans te geven om maandelijks een bezoek te mogen krijgen van zijn familie kan u steeds een gift doen via de website www.freeali.eu »

Bettina De Graeve
Algemeen secretaris Be.One

#Radical Equality #New Politics

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

*